نــــسیـــــــــــــم بـــهـــــــــار

اینجا زمین است حوا بودن تاوان سنگینی دارد

در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد،


که از بیست قرن پیش از میلاد، نزدیک دو هزار سال پیش از تولد ولنتاین،


میان آریاییان روزی موسوم به روز عشق (سپندارمزدگان یا اسفندارمزدگان) بوده است.


این روز در تقویم زرتشتی مصادف است با پنجم اسفند ماه گاه نامه خورشیدی،


و در تقویم جدید ایرانی (شمسی) که شش ماه اول سال سی و یک روز حساب می شود،


شش روز به جلو آمده و برابر می شود با ۲۹ بهمن، یعنی چهار روز پس از روز ولنتاین مسیحیان.


جشن سپندارمزدگان و روز دل دادگی ایرانیان مبارک... .

نوشته شده در یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 10:41 ق.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


    آدم هـــــــا ....
 
 فـرامـوش نـــمی‌کــــنند !
 
     فــــــــقط دیـــگر ســـــــــــــــــــــاکت می‌شـوند ؛

هـمین ...


نوشته شده در دوشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 12:01 ق.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


تلــــخ میگذرد…
 
 ایـــــن روزها
 
که قرار استـــ
 
از او …
 
برای دلـــــــــــم
 
یک انســـــان معمـولی بســـــــــازم!!

نوشته شده در یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 11:59 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست


آنجا که باید دل یه دریا زد


همین جاست !

نوشته شده در یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 11:42 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

میخواهم بمیرم

میخواهم یک میلیارد بار بمیرم

و در جهانی برخیزم،

که همسایگان یکدیگر را بشناسند.

و مردم،

همه رنگها را دوست بدارند.

میخواهم در جهانی بر خیزم

که عشق به قیمت لبخند باشد.

مردان نمیرند،

زنان نگریند،

و همه کودکان،پدران خود را بشناسند.

عدالت باغی باشد،

که مردم در آن سیبهای یکسان بخورند،

و یکسان بمیرند.

میخواهم در جهانی بر خیزم،

که هیچ انسانی، بیش از یک بار نمیرد!


نوشته شده در یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 11:40 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


میانِ آدمـــک هایِ هـــــزار رنـــــگ...

دلباخته یک رنـــگی او شدم

افــسوس...

گذر زمان بیرنـــگش کرد

کم رنگ...

وکم رنگ تر.....

وآخـــ ـــــر

مــَــــــحـــــــــو

نوشته شده در یکشنبه 13 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 11:38 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

می نویسم از تو و برای تو ،

بدون هراس از خوانده شدن ،


بگذار همه بدانند ...


می نویسم برای تو ،


برای تویی که بودنت را


نه چشمانم می بیند ،


و نه گوش هایم می شنود ،


و نه دستانم لمس می کند.


تنها با شعفی صادقانه


با دلم احساست می کنم ... .

نوشته شده در دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 10:14 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)


تو خیال کن معجزه هم باشد

خیال کن من با عصای عشق


قلب تو را به دو نیمه مساوی تقسیم کنم


برای هر نوح ،


پسری هست


و برای هر عیسا ،


یهودایی


همیشه کسی هست


که به رستگاری عشق شک دارد... .

نوشته شده در دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 10:13 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

هر چیزی قاعده ای دارد

"جز عشق"


و عشق انگار تا ابد


بی قاعده است... .

نوشته شده در دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 10:11 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

همیشه عشق ماندن نیست

گاه باید رفت


آری باید رفت بی تو


باید رفت با عشق


و چه پارادوکس غریبی است


بی تو رفتن


با عشق رفتن


با تو ماندن

نوشته شده در دوشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1392ساعت 10:09 ب.ظ توسط نسیــــــــم بهــــار نظرات (0)

  1    2  >>

Design By : Pichak